Forumregels

Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van Onze Mening, de regels gelden voor iedereen die gebruik maakt van dit forum. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum leuk te houden voor alle leden en bezoekers.

 1. Waarom onzemening.be?

  1. Hoe langer hoe meer worden onze meningen gecensureerd in de media hierbij denk ik in de eerste plaats maar niet uitsluitend aan Facebook (de pieten discussie is er een mooi voorbeeld van) en online versies van kranten (links versus rechts). Zo kunnen we eveneens ons de vraag stellen of de openbare omroep wel degelijk de bewaker is van de politiek correcte lijn in de Vlaamse media!

   Onzemening.be wilt dat ieder vrij is zijn mening en standpunt te verkondigen of te verdedigen. Dit kan op onzemening.be zolang het op een respectvolle wijze gebeurt. Ben je niet akkoord met de visie van iemand? Dat kan “anders hadden we geen discussie” reageer dan met respect voor andermans mening!

   “Het verdriet van de mainstreammedia is dat hun rol eigenlijk is uitgespeeld, maar dat ze net daardoor nog méér mainstream willen worden en zich nog méér aan hun status vastklampen.#
 2. Forumregels

  1. Op het forum wordt Algemeen Nederlands gesproken. Dus geen onduidelijke dialecten of een compleet andere taal. #
  2. Ben je nieuwkomer op dit forum, stel je dan voor in het Voorstelforum. #
  3. In het forum 'Even Voorstellen' is het de bedoeling (niet verplicht maar wel netjes) dat je kort vertelt wie je bent en waarom u lid geworden bent van OnzeMening.be. #
  4. OnzeMening.be is voor iedereen toegankelijk (leesbaar). Echter, om berichten te kunnen plaatsen en beantwoorden is het noodzakelijk om geregistreerd te zijn. #
  5. Je registreren betekent dat je akkoord gaat met onze forumregels. #
  6. Leden die zich niet aan de forumregels houden, kunnen (al dan niet na een waarschuwing) worden verbannen van dit forum. #
  7. Een account op het forum is persoonlijk en mag onder geen beding uitgeleend of worden gebruikt door een andere gebruiker dan de oorspronkelijke aanvrager. #
 3. Gebruikersnaam (Nickname)

  1. Je nick moet minimum 3 en mag maximaal 20 karakters (letters, cijfers en spaties) hebben. #
  2. Je nick moet een normaal te lezen en uit te spreken naam zijn. #
  3. Nick's met speciale tekens zoals * & ~ # @ enz. zijn niet toegestaan. #
  4. Geen nick in zgn. breezertaal. (bv. eindigend op 'uhhhhhh') #
  5. Geen (politiek) gevoelige, Seksueel getinte of nicks die weerstand zouden kunnen oproepen. #
  6. Geen beledigende nicks zoals "Pietje_sucks" of "Fucking_Henkie". #
  7. Het is niet mogelijk de gekozen gebruikersnaam te wijzigen #
  8. Gebruikersnamen (nicknames) mogen geen schokkende woorden zoals "fuck" en "shit" bevatten, evenals godsdienst beledigende c.q. godslasterlijke termen. Ook mogen gebruikersnamen niet op de woorden "moderator" of "admin" lijken. Probeer een zo origineel mogelijke gebruikersnaam te verzinnen om verwarring bij andere gebruikers te voorkomen. #
 4. Account/Profiel

  1. Een account op het forum is persoonsgebonden en mag onder geen beding uitgeleend of worden gebruikt door een andere gebruiker dan de oorspronkelijke aanvrager. #
  2. Een account wordt herkend aan een uniek nummer en gebruikersnaam. Een gebruiker mag zijn gebruikersnaam niet laten veranderen, tenzij hier gegronde redenen voor zijn. #
  3. De admin behoud het recht om een inactief account welke tenminste 6 maanden niet is gebruikt zonder notificatie te verwijderen. #
  4. Registraties van personen met een "niet geldig" e-mail adres worden niet toegestaan. Het adres moet dus wel degelijk werken #
 5. Avatars

  1. Het is toegestaan om een avatar te plaatsen. #
  2. Gebruiker heeft de mogelijkheid om een avatar te linken vanaf een andere site, mits de gebruiker hier toestemming voor heeft gekregen. #
  3. Zonder toestemming wordt de avatar verwijderd uit het profiel. #
  4. Avatars die niet voldoen aan onze eisen zullen gewist worden. Op ons forum zijn enkele honderden avatars vrij te gebruiken. #
  5. Gebruik geen storende avatars, of avatars met een seksuele, politieke, of anderszins controversiële lading. #
  6. Gebruikers avatar moet voldoen aan de volgende eisen:
   [*] De avatar mag niet groter zijn dan 128x128 pixels
   [*] Mag animatie bevatten
   [*] Mag niet groter zijn dan 100kb
   [*] Moet een hoge constante verbinding hebben in geval van linking.
   [*] Avatars gelinkt vanaf trage site of avatars die herhaaldelijk fout ingeladen worden zullen verwijderd worden uit het gebruikersprofiel. #
 6. Handtekening

  1. Moet ingevoerd worden in je Profiel, en niet handmatig toegevoegd worden aan je berichten. #
  2. Dient naar waarheid te worden ingevuld. #
  3. Mag geen commerciële informatie bevatten #
  4. Sponsor- en/of commerciële banners zijn niet toegestaan. #
  5. Maximale fontgrootte mag niet groter zijn dan normaal. #
  6. Een handtekening die beledigend is naar OnzeMening.be, de leden of de beheerders van de website zijn nadrukkelijk verboden. #
  7. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om jou te vragen je handtekening te veranderen, of dit voor jou te doen als deze niet aan de regels voldoet. #
  8. Er mogen geen scripts (your IP is... en dergelijke) en referrals in voorkomen. #
  9. De inhoud van de handtekening moet ook voldoen aan de voorwaarden die binnen de Belgische wet gelden (denk aan pornografisch, racistisch, discriminerend materiaal, verwijzingen naar warez-, serials- of crackssites.) #
  10. Bij “website” en “handtekening” mag je jouw eigen website invullen, maar deze mag niet in strijd zijn met de overige voorwaarden (dit mag ook een elders gehoste site zijn) of een site voor 'algemeen nut' (b.v. Mozilla of een gespecialiseerd forum, zolang het geen directe concurrent van OnzeMening.be is) #
 7. Trollen

  1. Trollen, of anderszins vervelend gedrag zal worden bestraft. De eerste keer zal er een waarschuwing uitgaan, als het daarna nog wordt vertoond, zullen er consequenties zijn, aangezien het dan duidelijk is geworden dat de persoon in kwestie het bewust doet. #
  2. Luister ook naar de reacties van niet-moderatoren; niet alleen een waarschuwing van een moderator dient serieus te worden genomen, negatieve reacties van leden worden ook als een waarschuwing opgevat. #
 8. Auteursrechten

  1. Alle berichten en informatie die op OnzeMening.be geplaatst zijn en worden, zijn eigendom van OnzeMening.be of van de auteur van het betreffend bericht. #
  2. Tekst niet zomaar overnemen #
  3. Het auteursrecht geldt ook voor artikelen op internet. Zomaar hele lappen tekst overnemen mag niet. Je hebt wel het citaatrecht. Dit betekent dat je een kort stukje mag overnemen, in de vorm van een citaat. #
  4. Hoeveel tekst je mag overnemen, is niet helemaal duidelijk. Kijk altijd wat de bron erover vermeldt. Parafraseren mag: Dezelfde informatie in je eigen woorden weergeven. Daar hoort dan wel een bronvermelding bij. #
  5. Vermeld ten allen tijde de bron #
 9. Aansprakelijkheid

  1. Gezien de hoeveelheid van berichten en de onmogelijkheid ze allemaal op alle aspecten te controleren nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid, (on)volledigheid of wettelijke toelaatbaarheid van berichten. #
  2. Het is niet toegestaan materiaal te plaatsen waarvan de auteursrechten niet bij gebruiker of in het publieke domein liggen. Met het plaatsen van foto's, video's, teksten en dergelijke verklaart gebruiker de auteursrechthebbende te zijn dan wel diens expliciete toestemming te hebben verkregen voor het gebruik van het geplaatste materiaal. #
  3. Dit betekent dat het volledig overnemen van nieuwsberichten, artikelen, foto's enz. van andere websites niet is toegestaan! #
  4. Vat een nieuwsbericht of artikel daarom kort samen en voeg een link naar de bron toe. (zie Auteursrechten) #
  5. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn eigen berichten! #
 10. Berichten Plaatsen

  1. Gebruik een duidelijk onderwerp / titel. #
  2. Gebruik voordat je een bericht plaatst altijd eerst de zoek functie! Vaak is je vraag al een keer eerder gesteld. #
  3. Plaats geen "spam" (= ongevraagde / ongewenste reclame) #
  4. Plaats nieuwe onderwerpen in het juiste (sub)forum. #
  5. Plaats hetzelfde onderwerp niet meerdere keren in verschillende forums. #
  6. Heb je een nieuw onderwerp, open dan een nieuw topic. #
  7. Neem niet het topic van een ander over door een vraag te stellen die niets met het onderwerp van het topic te maken heeft. #
  8. Heb je een privé vraag of aanbod aan een lid, doe dit dan via PB (Privé Bericht). #
  9. Haal oude topics niet onnodig omhoog (schop / kick). #
  10. Plaats duidelijke antwoorden. Beter geen antwoord dan een onduidelijk, onzinnig of nietszeggend antwoord. #
  11. Gebruik niet allemaal hoofdletters, overbodige vraag- en/of uitroeptekens of overbodige emoticons in je onderwerp of post. #
 11. Off Topic Berichten

  1. Discussieer in een onderwerp/topic alleen over de zaken waarover het onderwerp/topic gaat. #
  2. Een grapje of grappige reactie op een bericht zal niet als off topic worden beschouwd. #
  3. Discussies over privézaken, roddels en andere berichten zijn op OnzeMening.be niet toegestaan. #
 12. Fatsoenregels

  1. OnzeMening.be is een Nederlandstalig forum, plaats daarom je berichten in gangbaar Nederlands #
  2. Gebruik geen zgn. Breezertaal en zo min mogelijk SMS-afkortingen. #
  3. Op dit forum gelden verder de normale fatsoensregels, ongewenst zijn daarom:
   [*] Het gebruik van scheldwoorden of schuttingtaal
   [*] Iemand persoonlijk aanvallen
   [*] Het plaatsen van iemands privé-gegevens (*1)
   [*] Pornografisch of schokkend materiaal (*1)
   [*] Racistische uitlatingen (*1) #
  4. Wees altijd behulpzaam en toon respect naar anderen en het forum. #
  5. Wees vriendelijk voor nOObs (nieuwkomers). Val ze niet aan omdat ze de forumregels niet toepassen maar wijs hen vriendelijk op eventuele regels. Weet je nog je eigen eerste stappen op fora? #
  6. Het forum is niet bedoeld voor schelden, grof taalgebruik en beledigingen. Als je een plaats nodig hebt om je problemen eruit te gooien dan is dat prima, maar let op je taalgebruik. Misbruik of beledigingen zijn niet toegestaan. #
 13. Verboden Zijn

  1. Het plaatsen van reclame #
  2. Het promoten van producten/websites #
  3. Alles dat door wetgeving verboden is #
  4. Licentie- of copyright-schendingen #
  5. Commerciële posts in het algemeen #
 14. Bezwaren

  1. Iedereen die problemen heeft met de inhoud van een bepaald bericht kan dit per PB (Prive Bericht) aan een moderator(*2) van het betreffende forum melden. #
  2. In dit bericht moet een duidelijke omschrijving van het bezwaar staan. Iedere klacht wordt bekeken en indien noodzakelijk wordt er actie ondernomen. #
  3. Ben je het niet eens met een beslissing die is genomen door een moderator dien je via PB (Privé Bericht) de moderator(*2) een bericht te sturen met een duidelijke omschrijving waarom je het er niet mee eens bent. #
  4. Doe dit nooit openlijk via het forum! #
  5. Jouw bezwaren zullen niet zonder meer worden beantwoord, maar wel altijd ter kennisgeving worden aangenomen. #
 15. Overige

  1. In alle gevallen waarin de regels niet voorzien ligt de beslissingsbevoegdheid bij forumbeheerder en/of de moderator(s) (*2) #
  2. Een moderator controleert of berichten en leden niet strijdig zijn met de regels en onderneemt zo nodig actie. #
  3. Die acties kunnen bestaan uit het:
   [*] Plaatsen van algemene waarschuwingen op het forum
   [*] Sturen van persoonlijke waarschuwingen per pb (privé bericht)
   [*] Aanpassen van berichten
   [*] Verplaatsen van berichten
   [*] Verwijderen van berichten #
  4. Berichten die zijn verwijderd worden gearchiveerd en worden meegewogen bij de beslissing om iemand te verbannen #
  5. Tijdelijk of permanent verbannen van het forum #
 16. Legenda

  1. (*1) : Onmiddellijke ban zonder overleg met de gebruiker.
   (*2) : Je kunt een PB (Privé Bericht) sturen door op de naam van een moderator te klikken, en dan op de button achter "Privé bericht." te klikken. #